Skip to main content

Bra att veta

Felanmälan

Felanmälan görs vanligtvis till hyresvärden.

El

Du ansvarar för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel. Vid störningar  kontaktar du i första hand din leverantör.

Vatten

Vatten ingår i hyran. Lämna aldrig en rinnande kran, anmäl droppande kran för miljöns skull.

Värme

Uppvärmning ingår i hyran. Du kan sänka värmen med hjälp av vredet på elementen. Skulle  elementen vara ovanligt kalla för årstiden, gör en felanmälan. Hushållsel får du själv bekosta. 

AKTUELL INFO

Andrahandsuthyrning

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens godkännande. Kontakta oss  om du vill veta mer om hur det går till att hyra ut i andrahand. 

Besiktning

När du flyttar besiktigar vi din lägenhet. Det är bra om du själv kan vara med vid  besiktningen, om du till exempel vill diskutera eventuella skador eller liknande.

Cyklar

Din cykel parkerar du i cykelställ eller i cykelrum om sådant finns. Cyklar får aldrig parkeras  i trapphus.

Entréer

Du får inte ställa föremål, barnvagnar, cyklar framför entréer och trapphus, då det är  utrymningsvägar. 

Energi och miljö 

För att spara energi och agera miljövänligt, reglera temperaturen med elementen istället för  att vädra bort värmen. Vädra snabbt och med tvärdrag. Låt friskluftsventilerna vara öppna.

Rengör ventiler och filter regelbundet. Placera inte möbler eller gardiner framför elementen. 

Frosta av kyl och frys regelbundet. Var sparsam med rinnande  vatten.

Flyttstädning

Innan du flyttar är du skyldig att göra flyttstädning. Du får närmare information om vad som  förväntas i god tid innan din avflytt.

Förebyggande

Förhindra inbrott genom att stänga entrédörrar, låsa källardörrar och vara uppmärksam på om  någon obehörig uppehåller sig i garage eller andra allmänna utrymmen.

Förråd

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Vad som är stöldbegärlig  egendom kan Du läsa om i villkoren för Din hemförsäkring. Miljö- eller brandfarliga ämnen  får inte finnas i förråden.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla med öppen eld på balkonger och uteplatser på grund av  brandrisken. Ett alternativ kan vara El-grill, men ta hänsyn till grannarna så de ej får in matos  i sin lägenhet.

Hemförsäkring

Skulle du råka ut för inbrott, brand eller översvämning och saknar hemförsäkring få du ingen  ersättning för det som blivit förstört utan du måste själv stå för alla kostnader. Teckna därför  alltid en hemförsäkring. 

Hyra 

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får  hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. 

Hyresgästinformation 

I alla trapphus finns anslag om viktig information för just din fastighet. Du är alltid  välkommen att ta kontakt med oss om du har funderingar.

Innerdörrar

Plockar du bort innerdörrarna i lägenheten, måste de förvaras varsamt, så att de utan skada  kan återställas innan du flyttar.

Inomhusmiljön

Stäng inte för eller sätt för till- och frånluftsventiler. Ventilationen kommer då inte att  fungera som den ska. Vädra ordenligt men snabbt. Ha fria ytor framför elementen, för bästa  uppvärmning.

Installation av disk- och tvättmaskin 

I vissa lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin. Kontakta oss innan  arbetet påbörjas. Det måste utföras fackmannamässigt.

Krokar, beslag mm 

Använd rätt typ av krok eller beslag när Du sätter upp hyllor, tavlor, lampor etc för att de ska  sitta fast ordentligt och för att tapet och vägg skadas så lite som möjligt. 

Källare

Ställ ej föremål i vägen, källaren är ofta en utrymningsväg och passagen ska vara fri.

Miljöstation

För våra hyresgäster på Angårdsvägen, Kungsgatan 123-127 och Långedsvägen 14-18 finns en miljöstation  där du kan sortera dina sopor. Grovsopor lämnas på Kommunens återvinningscentral.

Mopeder och motorcyklar

Skall parkeras vid parkeringsplatser och får ej förvaras inne i fastigheten eller i cykelförråd på  grund av brandrisken.

Musik

Visa extra hänsyn mellan klockan 22.00 och 08.00. 

Målning och tapetsering 

Vi målar och tapetserar lägenheterna med skäliga tidsmellanrum, detta hindrar dock inte att  Du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet. Du får göra detta om det sker på ett  fackmannamässigt sätt. Kontakta oss för samråd innan du påbörjar arbetet.

Nycklar

Kontakta fastighetsägaren om du önskar extra nycklar. Du betalar själv för dessa.

Parabolantenn

Tag kontakt med fastighetsägaren innan Du monterar antennen så att vi kan godkänna  placeringen. Den får inte fästas på vägg eller i tak. Den får inte heller sticka ut utanför  balkongen. Överträdelse betraktas som skadegörelse.

Persienner

Persienner och annan utrustning som inte är standard är hyresgästens egendom. Underhåll och  reparation sköter Du därför själv.

Parkering

Av säkerhetsskäl är trafik med motorfordon på gångbanor eller gräsmattor inte tillåten.  Parkera bara på anvisade platser. 

Rökning 

Av brandsäkerhetsskäl och av hänsyn till allergiker råder det rökförbud i samtliga allmänna  utrymmen inom våra fastigheter. 

Skötsel och underhåll 

Från den dag Du flyttar in till den dag Du flyttar ut har Du ansvar för Din lägenhet. Städa och  underhåll lägenheten kontinuerligt. 

Tillträde

Tillträde till lägenheten får Du klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är det en  lördag, söndag eller annan helgdag får Du flytta in första vardagen därefter. Innan Du flyttar  in har vi besiktigat lägenheten. 

Tittöga i ytterdörren

Kontakta din fastighetsförvaltare för godkännande av installation. Tänk på att det måste ske  fackmannamässigt.

Trappuppgång

Blockera inte trappor, entréer och källare med cyklar, barnvagnar eller dörrmattor.  Utrymmena behöver vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.

TV-utbud

Våra lägenheter är anslutna till kabel-TV. Kontakta fastighetsägaren för att få reda på vad som  gäller i just din lägenhet.

Uppsägning 

Uppsägning skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före  önskad avflyttning. Om Du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss  tillhanda senast den 30 juni.  När Du har sagt upp Din lägenhet är Du enligt hyreslagen skyldig att visa upp den för nya  intresserade hyresgäster.

Utrymningsvägar

Trapphus, gångar i entréer och källare är utrymningsvägar och får inte blockeras. 

Ventilation

Blockera inget framför ventilationsutrymmen. Ventilationssystemet för bort gammal  förorenad luft och tillför friskluft till lägenheten.

Överlåtelse

Du får inte överlåta hyresrätten för en bostadslägenhet till någon annan utan hyresvärdens  tillstånd. Hyreslagens regler medger att vi kan godkänna en överlåtelse under vissa  förhållanden. 

Kontakta oss för mer information.