Skip to main content

Felanmälan

Invalid Input

Invalid Input

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

   

Ring 070-378 34 13 vid vattenskada eller andra brådskande ärenden !
Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

När du skickar in din intresseanmälan samtycker du till att vi behandlar uppgifter om dig enligt personuppgiftslagen. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Edlund fastigheter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Edlund fastigheter kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Mot bakgrund av den information som Edlund fastigheter nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Edlund fastigheter får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.